ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ή ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ;

2023-02-15

Οι Δυσκολίες μάθησης ή δυσκολίες στη μάθηση διαφέρουν από τις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, που συνιστούν συνήθως συσσώρευση μαθησιακών κενών και οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες. Αυτοί είναι:

  • Ψυχολογικοί, κοινωνικοί, οικογενειακοί
  • Έλλειψη προετοιμασίας/επαρκούς γονικής υποστήριξης/κινήτρων, ελλιπούς κατανόησης
  • Προβλήματα ενσωμάτωσης στο σχολείο (προβλήματα με το δάσκαλο της τάξης /με συμμαθητές /θυματοποίηση κοκ.)
  • Κακής διδασκαλίας, ίσως και χαμηλού δείκτη νοημοσύνης.

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες αναφέρονται στις δυσκολίες εκείνες που δεν οφείλονται στους παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως και εκδηλώνονται με σχολική επίδοση σημαντικά κατώτερη από την αναμενομένη για την ηλικία, την σχολική τάξη και τον δείκτη νοημοσύνης του παιδιού.


Δείτε επίσης: Οι μαθησιακἐς δυσκολίες μέσα από τα μάτια του παιδιού

Οι μαθησιακές δυσκολίες είναι ένας γενικός όρος που αναφέρεται σε μια ανομοιογενή ομάδα διαταραχών, οι οποίες εκδηλώνονται με σημαντικές δυσκολίες στην πρόσκτηση και τη χρήση ικανοτήτων ακρόασης, ομιλίας,, ανάγνωσης, γραφής, συλλογισμού ή μαθηματικής ικανότητας. Οι διαταραχές αυτές είναι εγγενείς στο άτομο, αποδίδονται σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και μπορεί να υπάρχουν καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Προβλήματα σε συμπεριφορές αυτοελέγχου, κοινωνικής αντίληψης και κοινωνικής αλληλεπίδρασης μπορούν να συνυπάρχουν με τις Μαθησιακές Δυσκολίες, αλλά δε συνιστούν από μόνα τους τέτοιες.

Παρότι οι Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να εμφανίζονται μαζί με άλλες καταστάσεις μειονεξίας (π.χ. αισθητηριακή βλάβη, νοητική καθυστέρηση, συναισθηματική διαταραχή) ή με εξωτερικές επιδράσεις όπως πολιτισμικές διαφορές ή ανεπαρκής/ ακατάλληλη διδασκαλία, δεν είναι το άμεσο αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων.


Γκουγκούμη Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός MSc, Special Education Blogger www.special-learners.gr


Δεἰτε επίσης:

Ιδέες για ασκήσεις αισθητηριακής ρύθμισης στο σπίτι!

Δείτε επίσης:

Ειδικός παιδαγωγός: Όλα όσα θα θέλατε να γνωρίζατε