ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

2021-05-05

Τι ονομάζονται μαθησιακές δυσκολίες;

Οι μαθησιακές δυσκολίες οφείλονται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και ο όρος αποτελεί μια γενική κατηγορία, αναφερόμενος σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην απόκτηση και την χρήση του προσλήπτικού και εκφραστικού λόγου, στην ανάγνωση, τη γραφή, την ακουστική και την οπτική μνήμη, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων, με αποτέλεσμα το παιδί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί επαρκώς στις σχολικές του απαιτήσεις.

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στα σχολεία. Συνήθως αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι την δυσκολία του παιδιού είναι οι γονείς ή ο εκπαιδευτικός του. Σε καμία περίπτωση ένας μαθητής με μαθησιακή δυσκολία δεν σημαίνει ότι δεν είναι και έξυπνος. Τα περισσότερα παιδιά διαθέτουν νοημοσύνη άνω του μέσου όρου.


Ποια είναι τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών;

Τα κυριότερα είδη των μαθησιακών δυσκολιών και κάποια από τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

  1. Δυσλεξία: το παιδί παρουσιάζει κυρίως δυσκολίες στην επεξεργασία γραπτού λόγου, συλλαβική ανάγνωση με αργό ρυθμό, παραλείπει γράμματα ή λέξεις, αντικαθιστά γράμματα ή λέξεις, κάνει ορθογραφικά λάθη, είναι κακογρἀφος, απουσιάζουν τα σημεία στίξης κ.α.
  2. Δυσαριθμησία: αναφέρεται στην δυσκολία εκμάθησης των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων
  3. Δυσγραφία: το παιδί έχει δυσανάγνωστο γραφικό χαρακτήρα, με γράμματα που δεν είναι ομοιόμορφα, δεν είναι σωστά τοποθετημένα πάνω στη γραμμή, είναι δυσανάγνωστα και χωρίς τη σωστή απόσταση μεταξή των λέξεων
  4. Δυσαναγνωσία: υπάρχει κομπιαστή ανάγνωση, παραλείψεις ή αντικατάσταση γραμμάτων και λέξεων κ.α.
  5. Δυσορθογραφία: δυσκολία στην εφαρμογή της ορθογραφίας, στην τήρηση των γραμματικών κανόνων, ελλιπή φωνολογική επεξεργασία κ.α.


Μπορεί ένα παιδί να με συνεχές διάβασμα να βελτιώσει τη σχολική επίδοση του;

Είναι άσκοπο ο γονέας να πιέζει το παιδί για τη σχολική του επίδοση, αφού είναι αδύνατον αυτό να το καταφέρει από μόνο του. Πρέπει με την βοήθεια του ειδικού παιδαγωγού το παιδί να μάθει με τον κατάλληλο τρόπο και τις κατάλληλες τεχνικές πως θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολικού πλαισίου.


Με ποιον τρόπο θα βοηθηθεί ο μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες;

Μέσο του εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει διδασκαλία μέσω πολυαισθητηριακών μεθόδων, καθώς και ένα πλήθος από ασκήσεις κατάτμησης, συγκερασμού με εικόνες, ενίσχυσης της οπτικής και της ακουστικής μνήμης και επεξεργασίας, ασκήσεις για προσανατολισμό στον χώρο κ.α., ο μαθητής που αντιμετωπίζει μαθησιακή δυσκολία θα βοηθηθεί στο μέγιστο για να ανταπεξέλθει με επιτυχία στον μαθησιακό τομέα.

Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος, που θα ακολουθεί το παιδί στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή του.


Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας-OT blogger