ΤΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΑ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ

2021-05-05

Οι μαθησιακές δυσκολίες απασχολούν ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών στα σχολεία. Συνήθως αυτοί που αντιλαμβάνονται πρώτοι την δυσκολία του παιδιού είναι οι γονείς, οι οποίοι μπορεί να κάνουν σύγκριση των δεξιοτήτων του παιδιού με κάποιο μεγαλύτερο αδερφάκι ή συνομήλικους του.Αποδίδεται σε δυσλειτουργία του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος και διαρκεί εφ όρου ζωής. Σε καμία περίπτωση ένας μαθητής με μαθησιακή δυσκολία δεν σημαίνει ότι δεν είναι έξυπνος. Τα περισσότερα παιδιά διαθέτουν νοημοσύνη άνω του μέσου όρου. 


Τι ονομάζουμε μαθησιακές δυσκολίες;

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί μια γενική κατηγορία και αναφέρεται σε μια ετερογενή ομάδα διαταραχών που εκδηλώνονται μέσω σημαντικών δυσκολιών στην απόκτηση και την χρήση του προσλήπτικού και εκφραστικού λόγου, στην ανάγνωση, την γραφή, την ακουστική και την οπτική μνήμη, της λογικής σκέψης και των μαθηματικών ικανοτήτων, με αποτέλεσμα το παιδί να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί επαρκώς στις σχολικές του απαιτήσεις.


Ποια είναι τα είδη των μαθησιακών δυσκολιών;

Τα κυριότερα είδη των μαθησιακών δυσκολιών και κάποια από τα χαρακτηριστικά τους είναι τα εξής:

  1. Δυσλεξία: το παιδί παρουσιάζει κυρίως δυσκολίες στην επεξεργασία γραπτού λόγου, συλλαβική ανάγνωση με αργό ρυθμό, παραλείπει γράμματα ή λέξεις, αντικαθιστά γράμματα ή λέξεις, κάνει ορθογραφικά λάθη, είναι κακογρἀφος, απουσιάζουν τα σημεία στίξης κ.α.
  2. Δυσαριθμησία: αναφέρεται στην δυσκολία εκμάθησης των μαθηματικών εννοιών και δεξιοτήτων.
  3. Δυσγραφία: το παιδί γράφει με άσχημο γραφικό χαρακτήρα. Τα γράμματα του δεν είναι ομοιόμορφα, δεν ακουμπάνε πάνω στην γραμμή, είναι δυσανάγνωστα και κολλάει τις λέξεις μεταξυ τους.
  4. Δυσαναγνωσία: έχουμε κομπιαστή ανάγνωση, παραλλήψεις ή αντικατάσταση γραμμάτων και λέξεων κ.α.
  5. Δυσορθογραφία: δυσκολία στην εφαρμογή της ορθογραφίας, στην τήρηση των γραμματικών κανόνων, ελλιπή φωνολογική επεξεργασία κ.α.


Πως μπορεί να βοηθηθεί ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες;

Είναι άσκοπο ο γονιός να πιέζει το παιδί αφού είναι αδύνατον να το καταφέρει από μόνο του. Πρέπει με την βοήθεια του ειδικού το παιδί να μάθει με τον κατάλληλο τρόπο και τεχνικές πως θα αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. 

Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διδασκαλία μέσω πολυαισθητηριακών μεθόδων, καθώς και ένα πλήθος από ασκήσεις κατάτμησης, συγκερασμού με εικόνες, ενίσχυσης της οπτικής και της ακουστικής μνήμης και επεξεργασίας, ασκήσεις για προσανατολισμό στον χώρο κ.α.Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση ή η έλλειψη κατάλληλων χειρισμών για την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών, έχει σαν αποτέλεσμα τη διαιώνιση του προβλήματος, όπου θα ακολουθεί το παιδί στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή του.

Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας-OT blogger