ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-4 ΕΤΩΝ

2024-02-14

Το Ergotherapeia Kids διοργανώνει το εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: «Εργοθεραπευτική Αξιολόγηση σε παιδιά 0-4 ετών ».

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να καθοδηγήσει τον επαγγελματία θεραπευτή σχετικά με τη μεθοδολογία της εργοθεραπευτικής αξιολόγησης σε παιδιά από τη γέννηση έως τα τέσσερα έτη.

Γίνεται ο προσδιορισμός των κινητικών αναπτυξιακών οροσήμων και των βημάτων για μια ενδελεχή εξέταση του κινητικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων της αδρής και της λεπτής κινητικότητας, καθώς και του οπτικοκινητικού συντονισμού.

Απευθύνεται σε:

  • Εργοθεραπευτές
  • Βοηθούς εργοθεραπείας
  • Φοιτητές του κλάδου

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Κατέχουν γνώσεις των κινητικών αναπτυξιακών οροσήμων
  • Διεξάγουν άτυπη εργοθεραπευτική αξιολόγηση μέσω παρατήρησης
  • Εντοπίσουν αναπτυξιακά ελλείμματα


Εισηγήτρια: 

Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας 

Ημερομηνία διεξαγωγής: Σάββατο 06/04/2024

Ώρα: 10:00 π.μ.

Διάρκεια: 4 ώρες

Κόστος σεμιναρίου: 190€

Τρόπος διεξαγωγής: διαδικτυακά μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Zoom και παρακολούθηση από τον υπολογιστή, το tablet ή το smartpfone.
 
Ενότητες σεμιναρίου

Όροι συμμετοχής


Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν:

  • Οι σημειώσεις σε μορφή ηλεκτρονικού έγγραφου
  • Πέντε φόρμες άτυπης εργοθεραπευτικής αξιολόγησης
  • Και η βεβαίωση παρακολούθησης


Δήλωση συμμετοχής εδώ:

(παρακαλώ αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, το email σας, καθώς και τον τίτλο του σεμιναρίου που σας ενδιαφέρει)