Όροι συμμετοχής

Όροι συμμετοχής:

  1. Στους συμμετέχοντες μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν οι αντίστοιχες σημειώσεις, πέντε φόρμες άτυπης εργοθεραπευτικής αξιολόγησης και η βεβαίωση παρακολούθησης.
  2. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα του Ergotherapeia Kids, το ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται.
  3. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος το καταβληθέντες ποσό δεν επιστρέφεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγοι υγείας) υπάρχει η δυνατότητα το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο σεμινάριο όταν οριστεί νέα ημερομηνία ή για κάποιο άλλο που θα διεξαχθεί από το Ergotherapeia Kids.