Όροι συμμετοχής

  1. Στους συμμετέχοντες χορηγούνται οι αντίστοιχες σημειώσεις, extra υλικό με 85 γραφοκινητικές ασκήσεις, ένα άτυπο αξιολογητικό δυσγραφίας, οπτικά βοηθήματα μαθητή και η βεβαίωση παρακολούθησης μετά τη λήξη του σεμιναρίου.
  2. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα του Ergotherapeia Kids, το ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται.
  3. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος το καταβληθέντες ποσό δεν επιστρέφεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγοι υγείας) υπάρχει η δυνατότητα το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο σεμινάριο όταν οριστεί νέα ημερομηνία ή για κάποιο άλλο που θα διεξαχθεί από το Ergotherapeia Kids.

Μετά τη λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν:

  • Οι σημειώσεις σε μορφή ηλεκτρονικού έγγραφου
  • 85 γραφοκινητικές ασκήσεις για την δυσγραφία
  • Ένα άτυπο αξιολογητικό για την δυσγραφία
  • Οπτικά βοηθήματα για τον μαθητή
  • Η βεβαίωση παρακολούθησης