Όροι συμμετοχής

  1. Στους συμμετέχοντες χορηγούνται οι αντίστοιχες σημειώσεις και η βεβαίωση παρακολούθησης μετά τη λήξη του σεμιναρίου.
  2. Σε περίπτωση ακύρωσης του σεμιναρίου από υπαιτιότητα του Ergotherapeia Kids το ποσό που καταβλήθηκε επιστρέφεται.
  3. Ακύρωση της συμμετοχής από υπαιτιότητα του συμμετέχοντος το καταβληθέντες ποσό δεν επιστρέφεται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. λόγοι υγείας) υπάρχει η δυνατότητα το ποσό αυτό να χρησιμοποιηθεί για το ίδιο σεμινάριο όταν οριστεί νέα ημερομηνία ή για κάποιο άλλο που θα διεξαχθεί από το Ergotherapeia Kids.

Πληκτρολογήστε το κείμενό σας εδώ...