ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος https://ergotherapeiakids.gr και καλούμενος εφεξής Ergotherapeia Kids ανήκει στην Κυριαζή Μαρία, με ΑΦΜ: 160101358 και εδρεύει στον Πειραιά.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεχτικά τους Όρους Χρήσης πριν από τη χρήση των υπηρεσιών. Η χρήση του δικτυακού τόπου Ergotherapeia Kids διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου Ergotherapeia Kids συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων.

  1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι για προσωπική ενημέρωση, εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.
  2. Η ιστοσελίδα μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους Χρήσης άνευ ειδοποίησης. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί το περιεχόμενο της. 
  3. Περί ιδιωτικού απορρήτου και την εν γένει πολιτική ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 12 και 13 του Ν. 2472/1997 υπάρχει το δικαίωμα προσβάσεως και αντιρρήσεως σχετικώς με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρος που αφορούν τον επισκέπτη/χρήστη και τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω. To Ergotherapeia Kids δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη του.
  4. Όλα τα λογότυπα, σήματα, κείμενα, γραφικά, κουμπιά, εικονίδια, φωτογραφίες, ήχοι και όλο γενικά το περιεχόμενο του Ergotherapeia Kids είναι ιδιοκτησία του και υπάρχει προστασία από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Το περιεχόμενο του Ergotherapeia Kids μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, μόνον και εφόσον έχει γίνει αναφορά της προέλευσης της πληροφορίας και των ονομάτων των δημιουργών (εφόσον αυτά εμφανίζονται στο Ergotherapeia Kids) και με την προϋπόθεση ότι δεν θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται επίσης ρητά κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Ergotherapeia Kids, κάθε κατέβασμα, αποθήκευση ή αντιγραφή των πληροφοριών των λογαριασμών προς ωφέλεια κάποιου άλλου εμπόρου. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων data mining, robots ή άλλων εργαλείων εξαγωγής και συλλογής δεδομένων. Το Ergotherapeia Kids ή μέρος αυτού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πουληθεί, ή να επισκεφθεί για εμπορικούς σκοπούς εκτός και αν υπάρχει προηγούμενα γραπτή άδεια από το Ergotherapeia Kids. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν τεχνικές frame για να συμπεριληφθούν σήματα, λογότυπα, προϊόντα ή άλλα περιεχόμενα του Ergotherapeia Kids χωρίς τη γραπτή άδεια του. Κανένα site δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει meta tags ή άλλες τεχνικές κρυφού κειμένου για να χρησιμοποιήσει το όνομα ή τα περιεχόμενα του Ergotherapeia Kids χωρίς γραπτή άδεια του.
  5. Για την σωστότερη λειτουργία του Ergotherapeia Kids και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτού, χρησιμοποιούνται cookies. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορεί να μεταβεί στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ώστε να κάνει τις αλλαγές που επιθυμεί.
  6. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνουν οι χρήστες στο Ergotherapeia Kids μπορούν να συμπεριλαμβάνουν σχόλια, ιδέες, προτάσεις, ερωτήσεις ή άλλες πληροφορίες, προϋποτιθεμένου ότι το περιεχόμενό τους δεν είναι παράνομο ή απειλητικό, δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ιδιωτικού απορρήτου και δεν προκαλεί ζημιά σε τρίτους. Επίσης απαγορεύεται να συμπεριλαμβάνει ιούς, πολιτική προπαγάνδα, διαφημιστικό υλικό, γράμματα αλυσίδας (chain letters), μαζικά ηλεκτρονικά μηνύματα ή άχρηστα (spam) ηλεκτρονικά μηνύματα. Απαγορεύεται, τέλος, η χρήση ψεύτικης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αποστολή δεδομένων χρησιμοποιώντας το όνομα και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάποιου άλλου ατόμου, και γενικά η χρήση πληροφοριών που παραπληροφορούν σχετικά με την ταυτότητα του αποστολέα.
  7. Σε περίπτωση που υπάρξει απαίτηση για παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας για υλικό που έχετε στείλει στο site, τότε αναλαμβάνεται την υποχρέωση να αποδείξετε ότι το υλικό σάς ανήκει καθώς και να αποζημιώσετε τον ενάγοντα αν δικαιωθεί στο δικαστήριο.