ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

2022-04-11

Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Για το λόγο αυτό, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν ότι θα πρέπει μερικές φορές να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους με τα παιδιά στην τάξη τους. Ωστόσο, όταν υπάρχει κάποιος μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες, αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφευχθεί, καθώς η δυσκολία του μαθητή θα επηρεάσει τα είδη στήριξης που θα χρειαστούν για να υπάρξει επιτυχία στις ακαδημαϊκές σπουδές του.

Ενώ κάθε μαθητής έχει το δικό του μοναδικό στυλ μάθησης, εδώ είναι μερικοί από τους καλύτερους τρόπους που θα βοηθήσουν κάθε μαθητή με δυσκολία να επιτύχει στο σχολείο.

1. Ο έγκαιρος εντοπισμός των μαθησιακών δυσκολιών: Είναι ζωτικής σημασίας ο έγκαιρος εντοπισμός τους για τη μακροπρόθεσμη προοπτική ενός παιδιού. Για να αρχίσουν να εφαρμόζονται τα υποστηρικτικά προγράμματα από νωρίς, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρατηρούν την πορεία του μαθητή και να απευθύνονται στους ειδικούς θεραπευτές, όταν το κρίνουν αναγκαίο.

2. Τα εξατομικευμένα προγράμματα: Όταν ένας μαθητής έχει διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες, είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης που θα προσδιορίσει τους τομείς στους οποίους ένας μαθητής δυσκολεύεται έτσι ώστε να του παρασχεθούν οι κατάλληλες στρατηγικές που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία.

3. Ελευθερία κινήσεων: Ένας μαθητής θα πρέπει να είναι σε θέσηνα κινηθεί ελεύθερα μέσα σε ένα σχολείο για να πετύχει το καλύτερο των δυνατοτήτων του. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση αναπηρικού αμαξιδίου, κουπαστές και άλλοι τύποι συσκευών πρόσβασης πρέπει να εγκατασταθούν οπουδήποτε ένας μαθητής μπορεί να χρειαστεί να πάει σε ένα κτίριο.

4. Εκπαιδευτικό προσωπικό: Επειδή οι δυσκολίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αναγκών, είναι σύνηθες για το εκπαιδευτικό προσωπικό να μην εντοπίζει όλες τις ανάγκες του μαθητή. Ωστόσο, όταν είναι εκπαιδευμένοι για το πώς να βοηθήσουν έναν μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στο σχολείο, τους δασκάλους και άλλα μέλη του προσωπικού, είναι πιο πιθανό να αισθάνονται ικανότεροι να βοηθήσουν ένα μαθητή για να πετύχει.

5. Χρησιμοποιήστε τεχνολογικούς πόρους: Οι εξελίξεις στην τεχνολογία έχουν καταστήσει ευκολότερη από ποτέ την υποστήριξη του μαθητή με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη.

6. Ευέλικτος προγραμματισμός: Οι μαθητές με δυσκολίες συχνά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσουν εργασίες στην τάξη. Ένας μαθητής, ο οποίος έχει μια μαθησιακή δυσκολία που σχετίζεται με την κατανόηση, μπορεί να χρειαστεί επιπλέον χρόνο όταν πρέπει να συμμετάσχει στο διαγώνισμα. Επιπλέον, ένας μαθητής ο οποίος αντιμετωπίζει διαταραχή προσοχής μπορεί να χρειαστεί περισσότερα συχνά διαλείμματα από την εργασία τους. Όταν υπάρχει ευέλικτο πρόγραμμα στην τάξη, τότε οι μαθητές θα δείχνουν ανακουφισμένοι.

7. Πρόσβαση σε υπηρεσίες: Οι ενισχυτικοί γονείς επηρεάζουν σημαντικά την ακαδημαϊκή ζωή ενός μαθητή. Όταν ένας μαθητής με μαθησιακές δυσκολίες πρέπει να ολοκληρώσει τις κατ' οίκον εργασίες, συχνά πέφτει το βάρος στο γονέα να βρει έναν τρόπο για να βοηθήσει το παιδί τους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι οικογένειες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, προκειμένου να τους παρέχεται συναισθηματική στήριξη, εκπαίδευση σχετικά με το πώς να βοηθήσουν το παιδί τους και να μάθουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυσκολία του παιδιού τους.

Η βοήθεια των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ώστε να επιτύχουν στο σχολείο απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που περιλαμβάνει ένα υποστηρικτικό δίκτυο ανθρώπων που απαρτίζεται από:

  • Εκπαιδευτικούς
  • Διευθυντές σχολείων
  • Θεραπευτές
  • Και γονείς

Όταν κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους έχει ως στόχο του να εφαρμόζει θετικά στηρίγματα στις τάξεις, τα σχολεία και τα σπίτια, τότε οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες θα αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις τους και να βιώσουν την ακαδημαϊκή επιτυχία.

Γκουγκούμη Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός MSc, Special Education Blogger www.special-learners.gr