ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΔΕ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΘΑΡΑ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΩ;

2021-05-05

Κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής ενός παιδιού γίνονται αντιληπτά τα φωνήματα ή αλλιώς ήχοι της ελληνικής γλώσσας. Η σωστή άρθρωση των ήχων-φωνημάτων της ομιλίας απαιτεί την κατάλληλη θέση, την κίνηση και τον συντονισμό των χειλιών, των δοντιών, των φατνίων, της γλώσσας και της σταφυλής (αυτοί ονομάζονται αρθρωτές).

Συγκεκριμένα:

  • Τα φωνήματα μ, π, β, κ, μπ, γκ  θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί μέχρι την ηλικία των 3.
  • Τα ν, β, γ, χ, ντ θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί μέχρι την ηλικία των 3,6.
  • Τα φ, σ, ζ, λ καθώς και τα συμπλέγματα σπ, πλ, κλ, βλ, κν, πν, πχ, νγ θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί μέχρι την ηλικία των 4.
  • Τα θ, δ και τα συμπλέγματα φλ, στ, σκ, ψ, ξ, χτ, τρ, κρ, δγ, ζμ, μν θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί μέχρι την ηλικία των 4,6.
  • Ενώ μέχρι τα 5 θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί τα συμπλέγματα σφ, βρ, ντρ, χν, ζγ, φτ, τσ, ντζ.
  • Μέχρι την ηλικία των 5,6 θα πρέπει να έχουν κατακτηθεί τα συμπλέγματα γλ, γρ, στρ.
  • Τέλος, μέχρι την ηλικία των 6, το παιδί θα πρέπει να έχει κατακτήσει το φώνημα ρ και τα συμπλέγματα δρ, θρ, χτρ.


Είναι, επίσης, σημαντικό να γνωρίζουμε ότι αυτή η αναπτυξιακή νόρμα δεν αφορά όλα τα παιδιά. Κάθε παιδί έχει τα δικά του χρονολογικά ορόσημα κατάκτησης των φωνημάτων και συμπλεγμάτων, τα οποία μπορεί να αποκλίνουν από τα προαναφερθέντα. Καθοριστική ηλικία θεωρείται η ηλικία μεταξύ 5- 5,5 ετών, καθώς το παιδί θα πρέπει να παράγει σωστά, τόσο τα φωνήματα, όσο και τα συμπλέγματα τους, προκειμένου να μη μεταφέρει φωνολογικά ή αρθρωτικά λάθη στο γραπτό λόγο.

Μέλημα του λογοθεραπευτή είναι η έγκυρη διάγνωση και αποκατάσταση δυσκολιών στο λόγο, έτσι ώστε να μην επηρεαστεί η σχολική πορεία του παιδιού.


Φατούρου Ευσταθία, Λογοθεραπεύτρια, MSc στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία

Speech Therapy Blogger: efstathiafatourou.wordpress.com