ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ

2021-05-05

Ποιες είναι οι κύριες δεξιότητες που πρέπει να έχει κατακτήσει ένα παιδί για να καταφέρει να γράψει το όνομα του;

Η γραφἠ του ονόματος αποτελεί ένα από τα κύρια στάδια της προγραφής και για αυτήν απαιτείται το παιδί να έχει κατακτήσει κάποιες δεξιότητες. Έτσι οι κύριες δεξιότητες για να καταφέρει ένα παιδί να γράψει από μόνο του, και όχι να αντιγράψει, το όνομα του είναι οι εξής:

  • Φωνολογική ενημερότητα: Πιο συγκεκριμένα α) φωνημική επίγνωση, η ικανότητα δηλαδή αντιστοίχισης της φωνολογικής εκφοράς κάθε φωνήματος στην αντίστοιχη γραπτή μορφή του και β) συλλαβική επίγνωση, να μπορεί να κατανέμει τις λέξεις σε συλλαβές και να ενώνει συλλαβές για να σχηματίσει λέξεις.
  • Κατανόηση και επαρκή οπτική μνήμη ώστε να μπορέσει να ανακλίσει πως σχηματίζεται κατασκευαστικά το κάθε γράμμα του ονόματος του, αλλά και με ποια σειρά τοποθετείται το κάθε γράμμα.
  • Κιναισθησία: να μπορεί να αναγνωρίσει τη διαδρομή και τη κατεύθυνση που πρέπει να κάνει το μέλος, στην προκειμένη περίπτωση το χέρι, για να πραγματοποιηθεί η κίνηση, δηλαδή η γραφή.
  • Επαρκή μυϊκή δύναμη των δακτύλων ώστε να γίνει η σύλληψη του γραφικού εργαλείου και να πραγματοποιηθεί η γραφή.
  • Το παιδί να είναι σε θέση να αντιγράψει κύκλο και γραμμές κάθετες, οριζόντιες, πλάγιες, σταυρό και τρίγωνο.

Όταν υπάρχει δυσκολία ή ανωριμότητα σε κάποιες από αυτές τις δεξιότητες, τότε ενδέχεται να υπάρξει και δυσκολία στο να μάθει το παιδί να γράφει το όνομα του.


Σε ποια ηλικία είναι έτοιμο ένα παιδί να μάθει να γράφει το όνομα του;

Η ηλικία που ένα παιδί είναι έτοιμο να μάθει να γράφει το όνομα του με κεφαλαία γράμματα είναι γύρω στα πέντε έτη, όταν δηλαδή αυτό βρίσκεται στο νήπιο. Κάποια παιδιά είναι έτοιμα και νωρίτερα για αυτό. Πάντως μέχρι ένα παιδί να προχωρήσει στην Α' Δημοτικού πρέπει να ξέρει να γρἀφει από μόνο του το όνομα του.

Εδώ μπορείτε να δείτε ασκήσεις για να μάθει ένα παιδί να γράφει το όνομα του με εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο!


Μαρία Κυριαζή, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας-OT blogger 
www.ergotherapeiakids.com

Γκουγκούμη Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, Special Education Blogger 

www.special-learners.gr