ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

2022-03-22

Τι σημαίνει πρώιμη παρέμβαση;

Η πρώιμη παρέμβαση είναι βασισμένη πάνω σε αναπτυξιακές και συμπεριφοριστικές θεωρίες και αποτελεί μια από τις πιο αποτελεσματικές εξειδικευμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στον πρώιμο παιδικό αυτισμό, σε παιδιά ηλικίας από τη γέννηση έως τριών ετών.


Από ποιες ειδικότητες μπορεί να εφαρμοστεί;

Εφαρμόζεται από διάφορες ειδικότητες (εργοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, ειδικό παιδαγωγό, παιδοψυχολόγο) με βασική εκπαίδευση πάνω στις παιδικές διαταραχές. Αρχή της είναι ότι «κάθε παιδί έχει δυνατότητες που μπορούν να αναδειχτούν».

Σε ποια ηλικία ένα παιδί μπορεί να ξεκινήσει πρώιμη παρέμβαση;

Σύμφωνα με την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, όσο πιο νωρίς ξεκινήσει η παρέμβαση σε παιδιά όπου υπάρχει διάγνωση ή υποψία για αυτισμό, τόσο το καλύτερο, μιας και μελέτες έχουν δείξει πως η ηλικία από τη γέννηση μέχρι τα τρία έτη είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη τους.


Τι περιλαμβάνει η θεραπεία και ποιοι οι στόχοι της;

Η θεραπεία της πρώιμης παρέμβασης αποτελείται από δομημένες για το παιδί δραστηριότητες, αλλά γίνεται και αντίστοιχη ενημέρωση και εκπαίδευση των γονέων ώστε να βοηθηθεί το παιδί στο μἐγιστο.

Στόχοι του προγράμματος της πρώιμης παρέμβασης είναι να καλυφθούν τα αναπτυξιακά ελλείμματα του παιδιού και πιο συγκεκριμένα:

  • Να αναπτυχθούν οι ικανότητες του παιδιού στο μέγιστο
  • Να ελαχιστοποιηθεί η αναπτυξιακή καθυστέρηση
  • Να αντιμετωπιστούν υπάρχοντα κινητικά, γνωστικο/αντιληπτικά και συναισθηματικά ελλείμματα
  • Να γίνει όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητο στη καθημερινότητα του
  • Να βελτιωθούν οι κοινωνικές και επικοινωνιακές του ικανότητες
  • Να μάθει να ρυθμίζει και να ελέγχει τη συμπεριφορά του
  • Να μάθει να εκτελεί εντολές
  • Να συγκεντρώνεται για να ολοκληρώσει με επιτυχία μια δραστηριότητα

Μαρία Κυριαζή, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT- Συγγραφέας- OT blogger