ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ: Τι είναι και που ωφελεί;

2022-10-07

Τι ονομάζεται Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης;

Το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης ή αλλιώς Therapeutic Listening αποτελέι μια μέθοδο θεραπευτικής παρέμβασης, η οποία χρησιμοποιώντας τη μουσική βοηθάει σε καλύτερη αισθητηριακή επεξεργασία. Είναι βασισμένη στις ιδέες του Tomatis, Berard και Steinbach.


Πως ακριβώς λειτουργεί η Θεραπευτική Ακρόαση;

Η ακοή αποτελεί μια από τις λειτουργίες του νευρικού μας συστήματος, κατά την οποία λαμβάνονται ακούστικά ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, μέσω του ακουστικού συστήματος. Έχει άμεση σχέση με το σύνολο των αισθήσεων μας, μιας και το ακουστικό σύστημα επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από τα υπόλοιπα αισθητηριακά συστήματα.

Για τη θεραπεία μέσω Θεραπευτικής Ακρόασης χρησιμοποιούνται ειδικοί ηλεκτρονικοί διαμορφωμένοι ήχοι, οι οποίοι είτε είναι χαμηλότερης, είτε υψηλότερης συχνότητας και προκαλούν ειδική ανταπόκριση σε συγκεκριμένους τομείς.

Το πρωτόκολλο ακρόασης γίνεται συνδυαστικά με την παρέμβαση μέσω της θεωρίας Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης, όπου κατά τη διάρκεια μέσω του ήχου προκαλούνται αλλαγές σε πολλά επίπεδα του νευρικού συστήματος, μέσω συγκεκριμένων και ελεγχόμενων αισθητηριακών πληροφοριών.


Με ποιον τρόπο εφαρμόζεται το πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης;

Το Πρόγραμμα Θεραπευτικής Ακρόασης είναι εξατομικευμένο στις ανάγκες του κάθε ατόμου και μέσα από τη καθοδήγηση του θεραπευτή μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στη θεραπεία, όσο και στο σπίτι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιούνται ακουστικά διπλής εισόδου και ένα clip player με τα θεραπευτικά μουσικά πατέντα.


Σε ποιους απευθύνετε;

Το Πρόγραμμα Θεραπευτική Ακρόασης απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες με:

 • ΔΕΠ-Υ
 • Διαταραχές αισθητηριακής ολοκλήρωσης και ρύθμισης
 • Μαθησιακές δυσκολίες
 • Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές
 • Διαταραχές κινητικού συντονισμού
 • Σύνδρομα
 • Ακουστικά ή κοχλιακά εμφυτεύματα


Και βοηθάει να αντιμετωπιστούν δυσκολίες όπως:

 • Έλλειψη προσοχής
 • Υπερ-ευαισθησία σε ήχους
 • Επιλεκτική σίτιση
 • Διακοπή λειτουργιών ομοιόστασης (ύπνου, ούρησης, όρεξης, αναπνοής)
 • Διαταραχές χρονισμού και διαδοχής
 • Σε ισορροπιστικές αντιδράσεις
 • Αμφίπλευρης οργάνωσης
 • Οργάνωσης και κατανόησης του χώρου
 • Κοινωνικοποίηση
 • Σε μεταβάσεις και αλλαγές της καθημερινότητας
 • Στην επικοινωνία
 • Στο επίπεδο διέγερσης (υψηλό ή χαμηλό)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντεδείκνυται σε άτομα με σχιζοφρένεια και άτομα με επιληπτικές κρίσεις που αποδεδειγμένα προκαλούνται από τον ήχο


Τα ωφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος είναι:

 • Μείωση ακουστικής αμυντικότητας
 • Μείωση απτικής αμυντικότητας
 • Αύξηση βλεμματικής επαφής
 • Ρύθμιση ύπνου
 • Αύξηση προσοχής στη δραστηριότητα
 • Βελτίωση επιπέδου εγρήγορσης και δράσης
 • Αύξηση όρεξης και ανοχής στη δοκιμή νέων φαγητών
 • Αύξηση βάθους αναπνοής
 • Καλύτερη ανταπόκριση στην ακολουθία εντολών
 • Καλύτερος κινητικός συντονισμός
 • Μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με συνομηλίκους
 • Ενίσχυση συναισθηματικού χρωματισμού φωνής
 • Ενδυνάμωση αντίληψης

Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια S.I.-Συγγραφέας-OT blogger