Παρουσίαση βιβλίου: «ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ-Ασκήσεις αντιμετώπισης στο σπίτι»

2022-07-14

Το βιβλίο με τίτλο «ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ-Ασκήσεις αντιμετώπισης στο σπίτι»  που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Upbility, αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για παιδιά ηλικίας 5-7 ετών, τα οποία είτε έχουν διαγνωστεί με δυσγραφία ή δυσκολία στη γραφή, είτε θα ήθελαν να εξασκήσουν τις θεμελιώδεις δεξιότητες που απαιτούνται πριν την έναρξη της γραφής, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα για αυτή.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις ενότητες. Στο πρώτο μέρος του θα μάθετε για τη φύση της δυσγραφίας, πού οφείλεται και πως αυτή μπορεί να συνδέεται και με άλλες δυσκολίες του παιδιού όπως για παράδειγμα στις κινητικές ή γνωστικο-αντιληπτικές του ικανότητες.

Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου υπάρχουν 16 πολυαισθητηριακές ασκήσεις οι οποίες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να προετοιμάσουν κατάλληλα το παιδί για τη πρώτη επαφή του με το γραφικό εργαλείο και τη διαδικασία της γραφής. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν σα στόχο την ενίσχυση απαραίτητων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη γραφή και μπορούν να γίνουν εύκολα στον χώρο του σπιτιού, με απλά υλικά.

Τέλος, στο τρίτο μέρος του βιβλίου υπάρχουν 43 γραφοκινητικές ασκήσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στην γραφοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Το βιβλίο «ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ-Ασκήσεις αντιμετώπισης στο σπίτι» έχει μεταφραστεί και κυκλοφορεί και στα γαλλικά.

Δείτε επίσης: «Οδηγός Σχολικής Προετοιμασίας για την Α᾽ Δημοτικού»


Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας-OT blogger