Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

2021-04-21

¨Το παιχνίδι είναι η δουλειά του παιδιού. Μέσα από αυτό το παιδί εκφράζεται, ενεργοποιείται, εξελίσσεται, κοινωνικοποιείται και αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τους άλλους¨ 

Batlori, 2003


Τι είναι η εργοθεραπεία;

Η εργοθεραπεία ανήκει στα παραϊατρικά επαγγέλματα και είναι η επιστήμη που ασχολείται με την προώθηση της υγείας και της ευημερίας του ατόμου μέσω της εμπλοκής του σε κάποιο έργο. Μέσα από στοχοθετημένες θεραπευτικές δραστηριότητες βοηθά στην βελτίωση των βασικών κινητικών λειτουργιών, την ανεξαρτησία και την λειτουργικότητα του ατόμου σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας του.


Που μπορεί η εργοθεραπεία να βοηθήσει ένα παιδί;

Η παιδιατρική εργοθεραπεία επικεντρώνεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα παιδί, εντοπίζοντας τις δεξιότητες που δεν έχουν αναπτυχθεί ή δεν συμβαδίζουν με την ηλικία του παιδιού.

Ο εργοθεραπευτής λαμβάνοντας αρχικά χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με το παιδί από το ιστορικό που θα πάρει μέσω συνέντευξης από τους γονείς και στην συνέχεια μέσω της παρατήρησης, των τεστ και των αξιολογητικών εργαλείων θα κάνει την εκτίμηση του ώστε να καθορίσει τους στόχους, βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους, για να ξεκινήσει η παρέμβαση.

Το θεραπευτκό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ασκήσεις και οι δραστηριότητες, οι οποίες συχνά θα συνοδεύονται από κινητικά, κατασκευαστικά ή λεπτού χειρισμού παιχνίδια και θα έχουν ώς στόχο την ενίσχυση κυρίως των παρακάτω δεξιοτήτων:

  • Δεξιότητες αδρής κίνησης: είναι οι μεγάλου εύρους κινήσεις και είναι αυτές που σχετίζονται με το τρέξιμο, το παιχνίδι με την μπάλα, πηδηματάκια, κουτσό, παιχνίδια ισορροπίας κ.α.
  • Δεξιότητες λεπτής κίνησης: είναι οι πιο λεπτομερείς κινήσεις που γίνονται, κυρίως με την άκρα χείρα, όπως είναι το πέρασμα κλωστής σε βελόνα, χρήση ψαλιδιού κ.α.
  • Αμφίπλευρου συντονισμού των κινήσεων: είναι οι κινήσεις που απαιτούν την ταυτόχρονη ασύμμετρη ή συμμετρική και συντονισμένη κίνηση των δυο πλευρών του σώματος. Ένα πάραδειγμα τέτοιας κίνησης είναι το λεγόμενο Jumping Jack.
  • Οπτικοκινητικού συντονισμού: είναι ο συντονισμός των οφθαλμών με το μέλος που πραγματοποιεί την κίνηση, π.χ. το χέρι, για την πραγματοποίηση της δραστηριότητας.
  • Γνωστικές/αντιληπτικές ικανότητες: αναφέρεται σε αυτά που πρέπει να γνωρίζει ένα παιδί με βάση την ηλικία του, π.χ. προμαθηματικές έννοιες, χωρικές και χρονικές έννοιες κ.α.
  • Γραφοκινητικές δεξιότητες: να μπορεί το παιδί να γράφει ευανάγνωστα, με γράμματα σωστά κατασκευαστικά, σωστά τοποθετημένα πάνω στην γραμμή και με σωστά διαστήματα μεταξύ των λέξεων.
  • Δεξιότητες οπτικής αντίληψης: είναι η ικανότητα του εγκεφάλου να παρακολουθεί, να κατανοεί και να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες και περιλαμβάνει την οπτική διάκριση, την διάκριση εικόνας-φόντου, τον οπτικό εγκλεισμό, την σταθερότητα σχήματος και την οπτική μνήμη.
  • Δεξιότητες παιχνιδιού: να μπορεί ένα παιδί να εμπλακεί ενεργητικά σε κάποιο παιχνίδι της επιλογής του, είτε αυτό είναι λειτουργικό, είτε συμβολικό, είτε κατασκευαστικό.
  • Δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης: να μπορεί το παιδί να αυτοεξυπηρετηθεί για την χρήση της τουαλέτας και του μπάνιου, την σίτηση, την ένδυση/ απόδυση κ.α.
  • Κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες: είναι οι δεξιότητες που απαιτείται να έχει ένα παιδί για να συμβιώσει και να συναναστραφεί με άλλα παιδιά.


Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT
-Συγγραφέας-OT blogger