ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΕΜΠΕΛΙΚΟ Ή ΕΧΕΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ;

2021-05-05

Γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να απογοητευτούν όταν ένα φαινομενικά ικανό παιδί υστερεί ακαδημαϊκά. Οι γονείς μπορεί να αποδίδουν την κακή ακαδημαϊκή του πορεία στην έλλειψη φροντίδας ή την έλλειψη κινήτρου για σχολική εργασία.

Πώς μπορείτε να προσδιορίσετε αν ένα παιδί δεν κάνει απλά ό,τι καλύτερο μπορεί για οποιονδήποτε λόγο ή έχει μαθησιακή δυσκολία;


Ποια τα σημάδια ότι ένα παιδί μπορεί να έχει μαθησιακή δυσκολία;

Πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες έχουν μέση ή άνω του μέσου όρου νοημοσύνη, όπως μετριέται με το γνωστικό τεστ (IQ). Μπορούν να είναι πολύ δημιουργικά και έχουν μοναδικά ταλέντα. Δυστυχώς, πολλά παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χαρακτηρίζονται ως "τεμπέληδες" επειδή αποφεύγουν ή αρνούνται να κάνουν τα μαθήματά τους.

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επεξεργάζεται τις πληροφορίες με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικές ταχύτητες. Τα άτομα με μαθησιακές δυσκολίες επεξεργάζονται τις πληροφορίες διαφορετικά από τους άλλους. Για παράδειγμα, τα παιδιά με χαμηλή οπτική επεξεργασία μπορεί να φαίνονται απρόθυμα να διαβάσουν ή να ολοκληρώσουν γραπτές εργασίες.

Όσοι έχουν δυσκολία επεξεργασίας ακουστικών πληροφοριών μπορεί να έχουν δυσκολία να μάθουν να μιλούν ή να καταλαβαίνουν την ομιλούμενη γλώσσα και ως εκ τούτου, αγωνίζονται να ακολουθούν οδηγίες ή να ανακαλούν πληροφορίες.


Ποια είναι τα σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης των μαθησιακών δυσκολίων;

Υπάρχουν αποκαλυπτικά σημάδια έτσι ώστε γονείς και εκπαιδευτικοί να είναι σε επιφυλακή για τον έγκαιρο εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών.

  • Αδιάκοπη προσπάθεια για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις.
  • Ένα οικογενειακό ιστορικό μαθησιακών δυσκολιών ή καθυστέρησης του λόγου.
  • Απογοήτευση, αποφυγή, ή οποιαδήποτε άλλη αντίδραση, ειδικά για τις ακαδημαϊκές δραστηριότητες.
  • Δυσκολία στην ομιλία και τις γλωσσικές δεξιότητες. Η καθυστέρηση του λόγου μπορεί να είναι ένα προειδοποιητικό σημάδι μαθησιακής δυσκολίας.
  • Δυσκολία ανάκλησης λεπτομερειών από μια ιστορία που διαβάζει το ίδιο το παιδί.
  • Δυσκολία αποτύπωσης ιδεών στο γραπτό λόγο ή ακόμη και στον προφορικό.
  • Ανάμειξη της σειράς των γραμμάτων ή λέξεων κατά τη γραπτή σύνταξη ή την ομιλία.


Διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών

Πολλά εκπαιδευτικά συστήματα συστήνουν ένα μοντέλο τύπου «περιμένετε και θα δούμε». Αν υποψιάζεστε ότι ένα παιδί έχει μαθησιακή δυσκολία, αναλάβετε δράση αμέσως. Η διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών απαιτεί μια τυπική διαδικασία αξιολόγησης των δυνατοτήτων και των αδυναμιών του παιδιού. Οι γονείς από την πλευρά τους καλούνται να μάθουν όσες περισσότερες πληροφορίες μπορούν για τη μαθησιακή δυσκολία του παιδιού τους. Συστήνεται η προσέγγιση άλλων γονέων ή ομάδων υποστήριξης που ασχολούνται με παρόμοιες προκλήσεις, δεδομένου ότι μπορεί να είναι εξαιρετική πηγή πληροφόρησης και υποστήριξης.


Γράφει η Γκουγκούμη Μαρία, Ειδική Παιδαγωγός, Special Education Blogger

www.special-learners.gr