ΔΥΣΛΕΞΙΑ: Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

2021-05-05

Η δυσλεξία ανήκει στην κατηγορία των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και έχει επηρεάσει αρκετά παιδιά και ενήλικες σε όλον τον κόσμο. Οφείλεται σε δυσλειτουργία συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου και η αιτιολογία της είναι άγνωστη.
Είναι μια διαταραχή που περιορίζεται μόνο στον γραπτό λόγο και όχι τον προφορικό. Εκδηλώνεται τα πρώτα χρόνια της φοίτησης του παιδιού στο δημοτικό ως δυσκολία στην ανάγνωση και την γραφή. 

Για να τεθεί με βεβαιώτητα πως ένα παιδί έχει δυλεξία, θα πρέπει να έχει φοιτήσει τουλάχιστον δυο χρόνια στο σχολείο, αφού η αναγνωστική του ικανότητα θα πρέπει να υπολείπεται κατά δυο χρόνια από την αναμενόμενη για τον δείκτη νοημοσύνης του. 


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

 Τα κύρια χαρακτηριστικά της δυσλεξίας είναι:

  • Δυσκολία στην ανάγνωση: κοπώδες, συλλαβιστό διάβασμα, αγνόηση της στίξης, συντμήσεις, αναστροφές, παραλείψεις ή αντικατάσταση γραμμάτων και λέξεων (π.χ. πετράζι αντί τραπέζι, μαύρος αντί σκοτεινός).
  • Δυσκολία στην γραφή: δυσανάγνωστο και αργό γράψιμο, κακογραμμένο κείμενο.
  • Δυσκολία στην ορθογραφία: δυσκολία στην εκμάθηση και αυτοματοποίηση των κανόνων της ορθογραφίας.
  • Διάσπαση προσοχής: μειωμένη ικανότητα συγκέντρωσης με αποτέλεσμα να διασπάται η προσοχή του παιδιού και να αδυνατεί να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες του.
  • Προβλήματα οφθαλμοκίνησης: στην ανάγνωση υπάρχουν ακανόνιστες και γρήγορες κινήσεις των οφθαλμών, με παλλινδρόμηση στην προσπάθεια να διαβάσει το κείμενο.
  • Δυσχέρια στην αντίληψη αλληλουχίας: αναφέρεται στην δυσκολία σε επανάληψη των αριθμών με καθορισμένη σειρά.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως ένας μαθητής με δυσλεξία ενδέχεται να παρουσιάσει δευτεροπαθή προβλήματα όπως υπερευαισθησία στην κριτική, εύκολη αποθάρρυνση και χαμηλή αυτοεκτίμηση, με αποτέλεσμα να υπάρχει αρνητική τοποθέτηση προς το σχολείο και την μάθηση. 

Κυριαζή Μαρία, Παιδιατρική Εργοθεραπεύτρια SI, BScOT-Συγγραφέας-OT blogger