ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


1. ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

1.1. Τι ονομάζουμε νευροαναπτυξιακές διαταραχές

1.2. Οι κατηγορίες των νευροαναπτυξιακών διαταραχών


2. ΔΕΠ-Υ

2.1. Τι ονομάζεται ΔΕΠ-Υ

2.2. Επιδημιολογικά στοιχεία της ΔΕΠ-Υ

2.3. Αιτιολογία της ΔΕΠ-Υ

2.4. Χαρακτηριστικα της ΔΕΠ-Υ

2.5. Δυσκολίες παιδιού με ΔΕΠ-Υ στο σχολικό πλαίσιο

2.6. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ώστε να βοηθηθεί ένα παιδί με ΔΕΠ-Υ μέσα στη τάξη και στρατηγικές αντιμετώπισης τους


3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ

3.1. Τι ονομαζεται αυτισμος

3.2. Επιδημιολογικά στοιχεία του αυτισμού

3.3. Αιτιολογία του αυτισμού

3.4. Χαρακτηριστικά ενός παιδιου με αυτισμο

3.5. Δυσκολίες παιδιού με αυτισμό στο σχολικό πλαίσιο

3.6. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ώστε να βοηθηθεί ένα παιδί με αυτισμό μέσα στη τάξη και στρατηγικές αντιμετώπισης τους


4. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

4.1 Τι ονομάζεται Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού

4.2. Επιδημιολογικά στοιχεία Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού

4.3. Αιτιολογία της Διαταραχής Κινητικού Συντονισμού

4.4. Χαρακτηριστικά ενός παιδιού με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού

4.5. Δυσκολίες παιδιού με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού στο σχολικό πλαίσιο

4.6. Τι πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν ώστε να βοηθηθεί ένα παιδί με Διαταραχή Κινητικού Συντονισμού μέσα στη τάξη και στρατηγικές αντιμετώπισης τους