ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑΣ

1. Η ΓΡΑΦΗ

1.1 Ορισμός γραφής

1.2. Τα είδη της γραφής

1.3. Η ανάπτυξη της γραφής

1.4. Τα στάδια της γραφής

1.5. Τυπικές λαβές γραφικού εργαλείου

1.6. Είδη συλλήψεων τυπικής ανάπτυξης

1.7. Λανθασμένες λαβές που παρατηρούνται

1.8. Δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ετοιμότητα γραφής

1.9. Αισθητηριακά συστήματα που σχετίζονται με την γραφή


2. ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ

2.1. Η λεπτή κινητικότητα του άνω άκρου

2.2. Αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας


3. Η ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

3.1. Τι ονομάζουμε δυσγραφία

3.2. Δυσκολίες της γραφής σε έναν μαθητή

3.3. Χαρακτηριστικά που παρατηρούν γονείς και εκπαιδευτικοί

3.4. Οι τρεις τύποι δυσγραφίας

3.5. Διαφορές δυσγραφίας και κακογραφίας

3.6. Πως επηρεάζει η δυσγραφία έναν μαθητή

3.7. Παράγοντες που επηρεάζουν επιπλέον την γραφή


4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

4.1. Λήψη ιστορικού

4.2. Η αξιολόγηση στην δυσγραφία

4.3. Σταθμισμένα αξιολογητικά εργαλεία με γραφοκινητικό κομμάτι


5. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΔΥΣΓΡΑΦΙΑ

5.1. Πλαίσια αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην δυσγραφία

5.2. Εξειδικευμένα προγράμματα για την δυσγραφία

5.3. Προετοιμασία για την γραφή μέσω κινητικών ασκήσεων

5.4. Κατάλληλος χώρος και εξοπλισμός για την γραφή

5.5 Τα στάδια εκμάθησης της γραφής

5.6. Στρατηγικές για την παρέμβαση στην δυσγραφία

5.7. Ενίσχυση τριποδικής λαβἠς

5.8. Ασκήσεις για αύξηση ή μείωση της πίεσης του μολυβιού


Βιβλιογραφικές αναφορές