ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ- ΜΕΡΟΣ 1ο

1. ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

1.1. Τι είναι η αισθητηριακή ολοκλήρωση

1.2. Οι πέντε υποθέσεις της αισθητηριακής ολοκλήρωσης


2. ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2.1. Η ανατομία του νευρικού συστήματος

2.2. Η διαίρεση του νευρικού συστήματος


3. ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

3.1. Τα αισθητηριακά συστήματα

3.2. Το απτικό σύστημα

3.3. Το ιδιοδεκτικό σύστημα

3.4. Το σωματοαισθητικό σύστημα

3.5. Το αιθουσαίο σύστημα

3.6. Το ακουστικό σύστημα

3.7. Το οπτικό σύστημα

3.8. Το γευστικό σύστημα

3.9. Το οσφρητικό σύστημα


4. ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. Διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας

4.2. Διαταραχή αισθητηριακής ρύθμισης

4.3. Διαταραχή αισθητηριακής διάκρισης

4.4. Κινητική διαταραχή αισθητηριακής βάσης